Before you decide to close or freeze your business activity, please read the information. (Polish version below)

ZUS

The differences between freezing and closing a company affect the ZUS rate. If you decide to close your business, when you reopen your business, you automatically jump to a large ZUS, i.e. about PLN 1,500 per month.

By law, you have the right to benefit from small ZUS for 2 years and 6 months. If during this time you freeze the company and unfreeze it, for example after one year (but during these 2.6 years), you will still be able to use this small ZUS until you reach these 2 years and 6 months.

However, if you close the company after a year and then open it, you pay a large ZUS.

Therefore, it is important that you know how it works and consider whether you want to close the company completely or freeze it.

If the company is closed for 5 years, after these 5 years you have the right to a small ZUS for another 2.6 months. However, if you open a business activity before the expiry of the 5-year period, you also pay a large ZUS automatically.


VAT

If you close the business activity (and not freeze) and you are registered to VAT, then our Team must prepare documents to deregister your business from VAT, for which we charge an additional fee. This is the so-called “VAT Inventory” which is forwarded to the Tax Office.

If you freeze your business activity, the Tax Office will remove you from VAT after 6 months. If you unfreeze your activity, re-registration for VAT will go with a faster process.

SmartNumbers Sp. z o.o.
[email protected]


ZAMKNĄĆ CZY ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Zanim zdecydujesz się nad zamknięciem lub zawieszeniem swojej działalności prosimy przeczytać informację.

ZUS

Różnice pomiędzy zamrożeniem a zamknięciem firmy wpływają na stawkę ZUS. Jeśli zdecydujesz się zamknąć firmę, to przy ponownym otwarciu działalności automatycznie wskakujesz na duży ZUS, czyli około 1500 zł miesięcznie.

Zgodnie z prawem korzystasz z małego ZUS przez 2 lata i 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie zamrozisz firmę i odmrozisz ją na przykład po roku (ale w czasie trwających tych 2,6 lat), to wciąż będziesz mógł korzystać z tego małego ZUS do momentu osiągnięcia okresu tych 2 lat i 6 miesięcy.

Jeśli jednak zamkniesz firmę po roku, a potem otworzysz na nowo działalność to płacisz duży ZUS z automatu.

Dlatego tez, ważne jest abyś wiedział jak to działa i się zastanowił czy chcesz firmę zamknąć całkowicie czy ją zamrozić.

Jeśli firma będzie zamknięta przez 5 lat to po okresie tych 5 lat masz prawo do ponownego małego ZUS przez kolejne 2,6 miesięcy. Jeśli jednak otworzysz działalność przed okresem upływu tych 5 lat to również płacisz duży ZUS z automatu.


VAT

Jeśli zamkniesz działalność (a nie zawiesisz) a jesteś zarejestrowany do VAT to wówczas nasza firma musi przygotować dokumenty do wyrejestrowania Twojej działalności z VAT, za co pobieramy dodatkową opłatę. Jest to tak zwany “Spis z natury VAT”, który jest przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Jeśli zawiesisz działalność to po okresie 6 miesięcy Urząd Skarbowy wykreśli Ciebie z VATu. Jeśli odwiesisz działalność to ponowna rejestracja do VAT będzie szła szybszym procesem.

Zespół SmartNumbers Sp. z o.o.
[email protected]

(Visited 169 times, 1 visits today)